Πέτρινο γεφύρι Καμπέρ Αγά - 08

Πέτρινο γεφύρι Καμπέρ Αγά - 08