Πέτρινο γεφύρι Καμπέρ Αγά - 07

Πέτρινο γεφύρι Καμπέρ Αγά - 07