Πέτρινο γεφύρι Αρκούδα - 09

Πέτρινο γεφύρι Αρκούδα - 09