Πέτρινο γεφύρι Αρκούδα - 07

Πέτρινο γεφύρι Αρκούδα - 07