Πέτρινο γεφύρι Αρκούδα - 04

Πέτρινο γεφύρι Αρκούδα - 04