Διαδρομή Βίκος - Μεγάλο Πάπιγκο - 47

Διαδρομή Βίκος - Μεγάλο Πάπιγκο - 47