Διαδρομή Βίκος - Μεγάλο Πάπιγκο - 35

Διαδρομή Βίκος - Μεγάλο Πάπιγκο - 35