ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (1942 - )

Γεννήθηκε το 1942 στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο Τσεπέλοβο με δάσκαλο τον Ευριπίδη Γιαννακό. Tο 1955 εισήχθη με εξετάσεις στο Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, όπου φοίτησε για δυο χρόνια. Το 1957 με εξετάσεις έγινε δεκτός στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς, όπου έλαβε το Πτυχίο του το 1963 (πτυχίο ισότιμο των τότε Παιδαγωγικών Ακαδημιών). Στη συνέχεια (1963-1967) υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός. Το 1967 η αγάπη του για την επιστήμη των Μαθηματικών τον οδήγησε μετά από εξετάσεις στη συνέχιση των σπουδών του στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το 1972 έλαβε το Πτυχίο του και προσελήφθη από το ίδιο Τμήμα ως επιστημονικός συνεργάτης. Το 1979 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών με ειδίκευση στη Στατιστική. Το 1977 νυμφεύτηκε τη Χαρά Σούνδια, φιλόλογο καθηγήτρια, με την οποία απέκτησαν δυο κόρες, τη Βικτώρια και την Αμαλία. Το 1980 ως κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και εργαζόμενος ερευνητικά σε θέματα Στατιστικής εκλέχθηκε Επιμελητής Στατιστικής. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν εκλέχθηκε σε όλες τις βαθμίδες του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής). Αφυπηρέτησε το 2009 υπηρετώντας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επί τριάντα επτά έτη. Το 2010 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή.

Κατά τη μακροχρόνια σταδιοδρομία του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιτέλεσε ποικίλο έργο, διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό, συγγραφικό. Το σημαντικό διοικητικό του έργο περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του σε διάφορα όργανα του Τμήματος Μαθηματικών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γενικότερα : Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου Τμήματος, Διευθυντής Τομέα Πιθανοτήτων Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών του ίδιου Τμήματος, Μέλος της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος Ειδικής Επιτροπής Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μέλος της προσωρινής διοίκησης των νεοσύστατων Τμημάτων της Σχολής Αγρινίου, μέλος εκλεκτορικών σωμάτων και εισηγητικών επιτροπών για την εκλογή μελών ΔΕΠ, τόσο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και σε άλλα ΑΕΙ της χώρας. Ειδικότερα, ως Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών, εργάστηκε εντατικά για την οργάνωση της Γραμματείας, ανέδειξε τους προβληματισμούς του για το μέλλον του Τμήματος και επέλυσε πολυσύνθετα προβλήματα που απασχόλησαν το Τμήμα. Ως Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συνέβαλε στην αναμόρφωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και στη σύνταξη νέου εσωτερικού κανονισμού. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Μαθηματικών επί σειρά πολλών ετών, συντελώντας στην οργάνωσή της, στον εμπλουτισμό της και στην καλή της λειτουργία.

Η ακαδημαϊκή πορεία του χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά του για τη σωστή διδασκαλία και την ορθή χρήση της στατιστικής επιστήμης στην επίλυση προβλημάτων άλλων επιστημονικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό έργο του είναι ευρύ και πλούσιο. Δίδαξε σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και πολλών άλλων Τμημάτων, ειδικότερα της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων επί είκοσι δύο έτη, ποικιλία μαθημάτων γύρω από τα αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Συνέβαλε στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και συνέγραψε  συγγράμματα που διανέμονταν και συνεχίζουν να διανέμονται στους φοιτητές. Το επιστημονικό του έργο εστιάζει σε διάφορες περιοχές της Στατιστικής, όπως στη Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών και τη Στατιστική Συμπερασματολογία. Στις περιοχές αυτές έχει παράγει ερευνητικό έργο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, είτε αυτοδύναμα είτε με άλλους ερευνητές. Έχει συγγράψει πάνω από 40 επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες κυρίως σε ξενόγλωσσα περιοδικά κύρους, καθώς και διδακτικά συγγράμματα τα οποία διανέμονται σε πολλά Τμήματα ΑΕΙ της χώρας (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: http://www.math.uoi.gr, προσωπικό, ομότιμοι καθηγητές). Το ερευνητικό του έργο έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, έχει ανακοινωθεί σε συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού και χρησιμοποιείται από πολλούς άλλους ερευνητές. Επιπρόσθετα, υπήρξε κριτής πολλών εργασιών σε διεθνή περιοδικά.

Ο κ. Φερεντίνος δραστηριοποιήθηκε και εκτός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συμμετείχε, για παράδειγμα, στα προγράμματα εξομοίωσης των δασκάλων, ενώ ήταν μέλος εξεταστικών επιτροπών του ΙΚΥ για υποτροφίες μεταπτυχιακών εσωτερικού και εξωτερικού. Επίσης, υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος, συνερευνητής και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων και μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Πέρα από τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες έδειξε έντονο ενδιαφέρον και για τον αθλητισμό που τον έφερε υπεύθυνο του πανεπιστημιακού αθλητισμού. Συμμετείχε για πολλά έτη ενεργά στην άθληση, συνεχίζοντας έτσι την ερασιτεχνική του ενασχόληση με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο που ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια στη Βελλά και συνεχίστηκε με τον Πανζαγορισιακό του οποίου υπήρξε βασικός παίκτης.

Σήμερα συνεχίζει να εργάζεται ερευνητικά και να ενδιαφέρεται για τα τεκταινόμενα στον Πανεπιστημιακό χώρο. Ενδιαφέρεται για τον τόπο του και ειδικά για το Ζαγόρι. Το σημαντικότερο συγγραφικό και ερευνητικό έργο του είναι το εξής:

Συγγράμματα

Bιομαθηματικά (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), Ιωάννινα 1998, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στοιχεία Bιοστατιστικής (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), (Mετάφραση του βιβλίου P. Leaverton: A review of Biostatistics), Αθήνα 1983, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.

Μαθηματική Στατιστική (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), Ιωάννινα-Πειραιάς 2002, Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλης.

Ιατρική Στατιστική και Στοιχεία Bιομαθηματικών (με τον καθηγητή T. Παπαϊωάννου), Ιωάννινα-Πειραιάς 2002, Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλης.

Εκθετική οικογένεια κατανομών - Θεωρία Bayes (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Ιωάννινα 2005, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επιστημονικές εργασίες

Φερεντίνος, K. (1979). Μέτρα πληροφορίας και ιδιότητες αυτών. Διδακτορική διατριβή, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1979.

New parametric measures of information (with T. Papaioannou). Information and Control (1981), Vol. 51, No. 3, 193-208.

On Tchebycheff's type inequalities. Trabajos de Estatistica Y de Investigacion Operativa (1982), Vol. 33, 125-132.

Information in experiments and sufficiency (with T. Papaioannou). Journal of Statistical Planning and Inference (1982), 6, 309-317.

Convexity of measures of information and loss of information due to grouping of observations (with T. Papaioannou). Journal of Combinatorics, Information and System Sciences (1983), 8, 286-294.

Note on the use of Cramér - Rao inequality for finding UMVUE. Metron (1984), XLII, 127-131.

Additivity and conditional information for parametric measures of information. Metron (1986), XLIV-N. 1-4, 69-82.

Discrete approximations to the Cziszar, Rényi and Fisher measures of information (with K. Zografos and T. Papaioannou). The Canadian Journal of Statistics (1986), 14 (4), 355-366.

Shortest confidence intervals and UMVU estimators for families of distributions involving truncation parameters. Metrika (1987), 34, 341-359.

On shortest confidence intervals and their relation with UMVU estimators. Statistical Papers (1988), 29, 59-75.

Limiting properties of measures of information (with K. Zografos and T. Papaioannou). Annals of the Institute of Statistical Mathematics (1989), 41 (3), 451-460.

Order preserving property of measures of information (with K. Zografos and T. Papaioannou). Communications in Statistics, Theory and Methods (1989), 18, 2647-2656.

On shortest confidence intervals for families of distributions involving truncation parameters. The American Statistician (1990), 44 (2), 167-168.

Shortest confidence interval estimation for families of distributions involving two truncation parameters (with S. Kourouklis). Metrika (1990), 37, 353-363.

Minimum variance unbiased estimation in doubly Type II censored samples from families of distributions involving two truncation parameters. Communications in Statistics, Theory and Methods (1990) 19 (3), 847-856.

Φ-divergence statistics: sampling properties and multinomial goodness of fit and divergence tests (with K. Zografos and T. Papaioannou). Communications in Statistics, Theory and Methods (1990), 19 (5), 1785-1802.

An Information theoretic argument for the validity of the exponential model (with K. Zografos). Metrika (1994), 41, 102-119.

Discretization of (h,φ)-divergences (with T. Papaioannou, L. Menendez and M. Salicru). Information Sciences (1994), 77, 351-358.

Discretization problems on generalized entropies and R-divergences (with K. Zografos, L. Pardo and D. Morales). Kybernetika (1994), 30 (4), 445-460.

Information and random censoring (with Ch. Tsairidis and T. Papaioannou). Information Sciences (1996), 92, 159-174.

Fisher's information matrix and φ-divergence for finite and optimal partitions of the sample space (with Ch. Tsairidis and K. Zografos). Communications in Statistics, Theory and Methods (1997), 26 (9), 2271-2289.

Information in quantal response data and random censoring (with Ch. Tsairidis, K. Zografos and T. Papaioannou). Annals of the Institute of Statistical Mathematics (2001), 53 (3), 528-542.

On the Role of Semielastisity in Statistics (with D. Hatzinikolaou). The American Statistician (2004), 58 (2), 150-151.

On Two Forms of Fishers Measure of Information (with T. Papaioannou). Communications in Statistics, Theory and Methods (2005), 34, 1461-1470.

More on Shortest and Equal Tails Confidence Intervals (with K. Karakostas). Communications in Statistics, Theory and Methods (2006), 35, 821-829.

Some information theoretic ideas useful in statistical inference (with Ch. Tsairidis and T. Papaioannou). Methodology and Computing in Applied Probability (2007), 9, 307-323.

 

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 69