ΤΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1921 - )

Γεννήθηκε στη Βωβούσα Ζαγορίου. Σπούδασε οικονο­μικά στο Πανεπιστήμιο Βου­κουρεστίου και έπειτα μετανάστευσε στον Καναδά. Εκεί σπούδασε στη Σχολή Βιβλιο­θηκάριων του Μόντρεαλ. Διετέλεσε Διευθυντής της Βιβλιοθή­κης της Ecole des Hantes Etudes Commerciales καθώς και Επιθεωρητής.

Έλαβε βραβείο από την Ακαδημία των Παρισίων για το έργο του «Ήθη και έθιμα, χοροί και τραγούδια στα Βαλκάνια» και από την «Ελλανοδίκη Επιτροπή Ερευ­νών» για το «Management and Economics Journals (Aqniote to Information Sources), λεπτομερή έρευνα, η οποία καλύ­πτει 161 περιοδικά και εφημερίδες του κλά­δου. Στα έργα του εντάσσεται και το «Λειτουργικοί οδηγοί βι­βλιοθηκών»: Guide selectif D index and Catalog des Periodiques.  

 

Βιβλιογραφία

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 419