ΤΑΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1839 - 1900)

Γεννήθηκε στο Μονοδένδρι Ζαγορίου. Σπούδασε στη Ριζάριο αποφοιτώντας πρώτος και στη συνέχεια στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας.

Κατόπιν δίδαξε στο Γυμνάσιο της Σάμου. Διετέλεσε, επίσης, Γυμνασιάρχης στην Κρήτη και Καθηγητής στην Εμπορική Σχολή της Χάλκης. Το 1869 συμμετείχε στην ίδρυση του Ελληνικού Λυκείου στη συνοικία Πέρα της Κωνσταντινούπολης, ενώ από το 1873 έως τον θάνατό του δίδαξε ελληνικά και λατινικά στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, κατά διαστήματα δίδαξε στο σχολείο Βασματζίδη, στο Ζωγράφειο, στο Λύκειο Faure. Επίσης, διετέλεσε ιδιαίτερος καθηγητής των παιδιών του Ευστ. Ευγενίδη και στην οικογένεια Κόνιαρη.

Το 1912 δημοσίευσε στο περιοδικό «Η Ήπειρος» το «Ηρωοελεγείον εις Κωνσταντίνον Ζάππαν», από το οποίο παραθέτουμε ένα απόσπασμα :

Ηρωοελεγείον εις Κωνσταντίνον Ζάππαν

Τίπτ’ αρ ομηγερέες ώδε, φίλοι, γενόμεσθα

ειν’ ιερώ βωμώ ευξάμενοι μεγάλα ;

ή ουχ άλις όττι θεόν μάλα μπόλλ’ ικετεύσαμεν αύθι

τον Ζάππαν τάξαι Ηλυσίω πεδίω ;

ή ουχ άλις όττι εθρήνησαν στονόεσσαν αοιδήν

θρήνων έξαρχοι, οίκια ένθα Θεού ;

ή τάδε ουκ άρα ήρκεσεν ήτορι κήδεα λυγρά

ουδ’ άχεα Ζάππα, τα τε φρένας πύκασεν ;

ου τάδ’ άλαλκε γόον στοναχή ντε πατρός μεγαθύμου,

ος βίον άμπλησεν έθνει πολλά διδούς.

Ούτι κορεσσάμεθα κλαίοντες μυρόμενοί τε.

άμμι γαρ ευχωλή πάσι τα’ όνειαρ έην.

Τω τ’ αυθ’ ήκομεν ώδε σεμνήν αγορήν καθίσαντες

όφρα πεν είποιμεν, Ζάππας οποίος έπλεν.

Άριστος γνώστης της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας, έγραψε τα ακόλουθα έργα:

Ερμηνεία του αριστοτελείου της τραγωδίας ορισμού, Κωνσταντινούπολις

Ελεγεία εις Κωνσταντίνον Ζάππαν

Πινδαρική ωδή εις Αβέρωφ

Συμπλήρωσις ύμνου Απόλλωνος

Ωδή Πινδαρική εις Κρήτην

Ωδή Πινδαρική εις Στεφάνοβικ

Ελεγεία εις Πατριάρχην Άνθιμον Ζ

Σχόλια εις τον Ξενοφώντα (Κύρου Ανάβασις και Κύρου Παιδεία), Κωνσταντινούπολις

Σχόλια εις τους Αισωπείους μύθους, Κωνσταντινούπολις

Ωδή εις Χρηστάκην Ζωγράφον, Κωνσταντινούπολις 1893

 

Βιβλιογραφία

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 981

Τάγης Αναστάσιος Γ., Ηρωοελεγείον εις Κωνσταντίνον Ζάππαν, Η Ήπειρος, 3 (1912), 7 - 8

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 64

Χ.σ., Νεκρολογία Αναστασίου Τάγη, Η Ήπειρος, 1 (1910), 7 - 11