ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1856 ή 1865 - 1939)

Κατάγεται από τον Ελαφότοπο Ζαγορίου. Οι απόψεις για το έτος γέννησής του διίστανται. Ο Πελοπίδας Επ. Οικονομίδης δίνει ως έτος το 1865, ενώ ο Φρίξος Τζιόβας το 1856. Αφού τελείωσε τη Ζωσιμαία Σχολή δίδαξε για 4 χρόνια σε διάφορα σχολεία του Ζαγορίου. Το 1885 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναγορεύτηκε διδάκτορας. Επιπρόσθετα, παρακολούθησε φιλοσοφικά, φιλολογικά και παιδαγωγικά μαθήματα στα Πανεπιστήμια Μονάχου και Ιένης. Επέστρεψε στην Ελλάδα και διηύθυνε το Διδασκαλείο Θεσσαλίας μέχρι το 1905, όταν κι έγινε Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης. Το 1913 ίδρυσε στην Ήπειρο το Μονοτάξιον Διδασκαλείον προς μετεκπαίδευσιν δημοδιδασκάλων και το 1914 έγινε εκπαιδευτικός σύμβουλος.

Δημοσίευσε πολλές μελέτες και συγγράμματα. Τα σημαντικότερα έργα του είναι :

Ελληνική Χρηστομάθεια, 1885

Το Ζαγόριον και αι κατ’ αυτού ληστρικαί επιδρομαί, Αθήναι 1888

Απομνημονεύματα του Ξενοφώντος (ερμηνευτικά και κριτικά σημειώματα), Αθήναι

Περί του νόθου της Ξενοφαντείου Αθηναίων Πολιτείας, Ιένα 1898

Έρευνα του κειμένου Αθηναίων πολιτεία, Ιένα 1898

Στοιχεία Παιδαγωγικής του CONRAD (Μέρος Α’, Ψυχολογία), Αθήναι 1909

Στοιχεία Παιδαγωγικής του CONRAD (διασκευή, τόμος Α’), Αθήναι 1911

Στοιχεία Παιδαγωγικής του CONRAD (διασκευή, τόμος Β’), Αθήναι 1920

Ιλιάς, Αθήναι 1930

Βιβλιογραφία

Οικονομίδης Πελοπίδας Επ., Ελαφότοπος Ζαγορίου. Διαθήκαι ευεργετών και άλλα ιστορικά στοιχεία, Αθήναι 1979, 92

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 57