ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1903 – 1981)

Γεννήθηκε στην Αρίστη Ζαγορίου. Αφού ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο στην Αθήνα, σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Κατόπιν, διορίστηκε Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευ­σης και υπηρέτησε στην Πρέβεζα, στην Κόνιτσα, στην Ιερατική Σχολή Κορίνθου, στην Εμπο­ρική Σχολή Πειραιώς και σε Γυμνάσια της Αθήνας. Υπήρξε βοη­θός του ιστοριοδίφη και λογοτέχνη Γιάννη Βλαχογιάννη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου υπηρέτησε ως επιμελητής. Από το 1947 αποσπάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση του Ιστορικού Αρχείου.

Δημοσίευσε ιστορικές και φιλολογι­κές μελέτες για την Ήπειρο τόσο αυτοτελώς όσο και σε ηπειρωτικές και αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά. Μάλιστα, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την εργασία του που αφορά στη συμβολή της Βορείου Ηπείρου στην επανάσταση του 1821.

Έργα του είναι τα :

Η παρά την Αρίστην Ιερά Μονή Πανα­γίας της Σπηλαιωτίσσης, 1936

Το εις Γεράνια Μοναστήρι του Οσίου Παταπίου, 1939

Γνωστά και άγνωστα χειρόγραφα του Βηλαρά, 1941

Αγώνες και θυσίες Βορειοηπειρωτών στο Είκοσι Ένα, 1945

Σύντομος Χρονογραφία της Ηπείρου, 1945

Οι Παναγίες του Παπαδιαμάντη, 1947

Γιάννης Βλαχογιάννης, 1948

Το έργο του Κοσμά του Αιτωλού στη Β. Ήπειρο, 1949

Άνθη Ευλαβείας εις την μετάστασιν της Θεομήτορος Μαρίας (επιμέλεια, σημειώσεις), 1950

Η Αλύτρωτος Ήπειρος, 1951

Εκλογή από την προσωπικήν αλληλογραφίαν του Γιάννη Βλαχογιάννη, Αθήνα 1955

28 Οκτωβρίου 1940, Αθήνα 1960

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι, Αθήναι 1962

Ιστορικά της πολιορκίας των Ιωαννίνων 1820 – 1822, Αθήναι 1962

Η συμβολή της Ηπείρου εις την επανάστασιν του Εικοσιένα (Ζαγόρι), Αθήναι 1966

Ιστορική ανθολογία Ηπείρου (ανέκδοτα Σουλιω΄των αγωνιστών του Εικοσιένα), Αθήναι 1973

Απομνημονεύματα (γέροντος Σουλιώτου Αγωνιστού του Εικοσιένα), Αθήνα 1978

Στρατηγού Μακρυγιάννη «Οράματα και Θάματα» (μεταγραφή, εισαγωγή, σημειώσεις), Αθήνα 1983

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 10

Πέτσας Φ. Μ. –Σαραλής Γ. Α., Αρίστη και Δυτικό Ζαγόρι, Αθήνα 1982, 322 - 323

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 48 - 49

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 332 - 333.

Σ.Σ., Άγγελος Παπακώστας (Ο ερημίτης της οδού Ναυπλίου), Το Ζαγόρι μας, 70 (1984) 12