ΚΟΝΟΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (1780 - 1849)

Γεννήθηκε στο χωριό Καλωτά Ζαγορίου. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο σχολείο του χωριού του. Έπειτα μετέβη στα Ιωάννινα, όπου υπήρξε μαθητής του Αθανασίου Ψαλίδα και ξεχώρισε για την επιμελημένη παιδεία, τη σύνεση και τα ηθικά του προτερήματα. Είχε έφεση στα γράμματα κι αφιέρωνε πολύ χρόνο στη μελέτη και τη συγγραφή.

Ασχολήθηκε με το εμπόριο. Ήταν φιλότεχνος και ανήκε στους οπαδούς των θεωριών υπέρ του δημοτικισμού του Ιωάννη Βηλαρά.

Το 1820 στα Ιωάννινα είχε την ιδιότητα του Προεστώτα και υπέγραψε τα Σιουρούτια του Νεχαγιέ Ζαγορίου. Ο Ιωάννης Λαμπρίδης τον αναφέρει ως Χριστόδουλο Οικονομάτη.

Έγραψε διάφορα κείμενα τα οποία δεν διασώθηκαν, εκτός από ορισμένες επιστολές του προς τον λόγιο Ι. Οικονόμου, οι οποίες φανερώνουν τον πλούτο των φιλολογικών του γνώσεων.

 

Βιβλιογραφία

Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, Ιωάννινα, Εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1960,  90

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 225

Σακελλαρίδης Θανάσης, Πνευματικοί άνθρωποι του χωριού μη επιζώντες. Λογοτέχνες – Δημοσιογράφοι – Συγγραφείς, Η Καλουτά μας 8 (1991) 162