ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1898 - 1981)

Γεννήθηκε στο χωριό Κουκούλι του Ζαγορίου. Εδώ έλαβε τη στοιχειώδη μόρ­φωση. Αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή και σπούδασε φυσική και μαθηματικά στην Αθήνα. Πήρε το πτυχίο του το 1925 και έλαβε μετεκπαίδευση από το 1935 ως το 1937 στα Πανεπιστήμια της Λειψίας και της Τυβίγγης στην ειδικότητα έρευνας με αχτίνες Χ των κρυστάλ­λων. Από το 1925 εργάστηκε ως επιμελητής του Ορυκτολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το 1940 αναδείχτηκε Τακτικός Καθηγητής της Ορυκτολογίας και Πετρολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέχρι και το 1967, όταν και συνταξιοδοτήθηκε.

Υπήρξε διακεκριμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος και συγγραφέας. Από το διδακτικό του έργο ξεχωρίζει το σύγγραμμά του «Γενική Ορυκτολογία» (1966) και από το ερευνητικό του οι ανακοινώσεις του πάνω σε θέματα της ειδικότη­τάς του τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Από το έργο του αναφέρονται τα :

Σταθεραί του πλέγματος και ομάς συμμετρίας του λιεβρίτου (στα γερμανικά), 1936.

Περί της εκρήξεως του ηφαιστείου της Σαντορίνης του 1939 (στα γερμανικά, με συνεργασία Γ. Κ. Γεωργαλά), Αθήναι

Η κρυσταλλική δομή του μοναζίτου (στα γερμανικά), Αθήναι 1942.

Συμμετρία ακτινών Ραίντκεν του μιξίτου (στα γερμανικά) 1952.

Αντλερίτης εκ Λαυρίου, ενδεχομένη ταυτότης του αρνιμίτου προς τον αντλερίτην (στα γερμανικά), 1953.

Κρυσταλλογραφία και δομή του θειϊκού βηρυλλίου (στα γερ­μανικά), 1956.

Η κρυσταλλική δομή των θειϊκών αλάτων του ανύδρου καδ­μίου και του υδραργύρου (στα γερμανικά με συνεργασία Π. Ρεντζεπέρη), 1963.

Γενική ορυκτολογία, θεσ/νίκη 1966

 

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 11

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 131

Λαζαρίδης, Κώστας Π., Πέτρος Α. Κοκκόρος. Πανεπιστημιακός Καθηγητής από το Κουκούλι Ζαγορίου, Γιάννινα, Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη Αριθμ. 32, 1983

Λαμπρίδης Στάθης Δ., Πέτρος Αχ. Κοκκόρος, Το Ζαγόρι μας, 39 (1981) 15

Μακρής Ευρυπίδης Π., Κουκούλι Ζαγορίου. Ένα παλιό αρχοντοχώρι οχτώ αιώνων, Ιωάννινα, 2005, 209 - 211

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 28 - 29

Χρηστίδης Δημήτρης, Πέτρος Κοκκόρος, Ηπειρωτική Εταιρεία 57 - 58 (1981) 27 - 29