ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ

Καταγόταν από το Μακρύνο Ζαγορίου από την οικογένεια Ζάγκου. Έμαθε γράμματα κοντά στον Αναστάσιο Σακελλαρίδη στις Νεγάδες κι έπειτα στο Γεννάδιο. Υπήρξε Μητροπολίτης Ιωαννίνων από το 1845 έως το 1854, όταν παύθηκε από τη Μητρόπολη Ιωαννίνων. Το 1856 αναδείχθηκε Μητροπολίτης Κρήτης.

Βιβλιογραφία

Αθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας και Πάργας, Η εκκλησία των Ιωαννίνων, Ηπειρωτικά Χρονικά 3 (1928), 44

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Όγδοον : Ζαγοριακά, Μέρος Α, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889, 59