ΖΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ.

Καταγόταν από το Κουκούλι Ζαγορίου. Ήταν δάσκαλος.

Έργα του είναι τα :

Η προτελευταία ώρα, 1971

Μεγάλη Σχολική Ποιητική Ανθολογία, Πάτραι

Το Ζαγόρι και το γραπτό εθιμικό δίκαιο, Αθήναι 1977

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και ενιαίο σχολείο, Αθήνα 1990

Θρησκευτική αγωγή και σχολική φοίτηση, Αθήνα 1995

 

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 21