Το Ζαγόρι μας, τ. 035, 1981

Το Ζαγόρι μας, τ. 035, 1981

Αρ. Φύλλου 35, Φεβρουάριος 1981
- Προμηθείς και όχι επιμηθείς [χ.σ.]
- Το μνημείο της Ζαγορισίας του 1940
- Ζαγόρι και ρύπανση
- Για μία ανάμνηση [Φεβρωνία Κ. Βλάχου]
- Εκδόσεις
- Ποίηση
- Στη Ζαγορίσια διάλεκτο...: Η κυρά Γιάννενα τ Μπάσς Αλέξ. (Όπους μ τν είπαν) [Β. Δασκαλόπουλος]
- Αναβίωση παλιού εθίμου [Απόστολος Ντιναλέξης]
- Διόρθωση
- Συγχαρητήρια
- Αδάμ (Βασίλης Αδαμίδης)
Το μαρτίτσι
Η πρωτομαγιά
- Το ρήμαγμα των χωριών ή πώς και πότε θα αρχίσουμε να φωνάζουμε... Τσ ιδώ παιδιά κι όχι τσ ικεί [Βασίλης Τζιόβας]
- Δραστηριότητες οργανώσεων
- Πώς κυμάτισε για πρώτη φορά στο χωριό μου η ελληνική σημαία [Κώστας Π. Λαζαρίδης]
- Το Ζαγόρι στον πόλεμο του 1912 [Ε.Γ.]
- Η σημερινή κατάσταση του Ζαγοριού: (Αίτια: Οργάνωση και λειτουργία της ζαγορισιακής πολιτείας) [Σπ. Βακάμη]
- Τιμή στο Ζαγορίσιο λογοτέχνη κ. Κώστα Ξ. Σίμο [Κώστας Π. Λαζαρίδης]
- Επιστολαί: Οι σημερινοί παραδοσιακοί οικισμοί σαν μελλοντικά παραδοσιακά ερείπια [Σταύρος Ζήγος]
- Το βήμα των αναγνωστών: Διδάγματα από την παράδοση [Τηλέμαχος Τσελίδης]
- Αναδρομή... (Με αφορμή δημοσίευμα του Κ. Λαζαρίδη) [Τάκης Λανος ]
- Τα αγροτικά ιατρεία στο Ζαγόρι [χ.σ.]
- Πολιτιστικός σύνδεσμος Ζαγορισίων
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 1981
Απολογισμός δραστηριοτήτων 1980 κέντρου ερευνών Ζαγοριού
- Κοινωνικά
- Φωτογραφίες
Σχέδιο του Γ. Σφήκα από το Ζαγόρι
Η εκκλησία Κοίμηση Θεοτόκου που στο καμπαναριό της υψώθηκε η σημαία
Ο κ. Κ. Κυριαζής κερδίζει το χρυσό νόμισμα του 1980.