ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1848 - 1917)

Ο Παναγιώτης Γεννάδιος ήταν αδελφός του Ιωάννη Γεννάδιου. Σπούδασε στη Μαθηματική Σχολή της Γενεύης και στη Γεωπονική Σχολή της Αμερικής. Πήρε δίπλωμα Φυσικών και Φυσικοϊστορικών επιστημών. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ανέλαβε τη διεύθυνση των κτημάτων του Χρ. Ζωγράφου. Ακολούθως, διορίστηκε Καθηγητής της Φυσικής Ιστορίας σε γυμνάσια των Αθηνών (1879-1880). Από το 1880 διετέλεσε Επιθεωρητής Γεωργίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διευθυντής του δημοσίου Δενδροκομείου και του Γεωργικού Σχολείου Αθηνών. Το 1895 διορίστηκε επιθεωρητής της Γεωργίας στην Κύπρο και αργότερα όταν ξαναγύρισε στην Ελλάδα διορίστηκε και πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Εξέδωσε το περιοδικό «Ελληνική Γεωργία» σε 12 τόμους (1885-1896), το «Φυτολογικόν Λεξικόν», «Περί της εν Κύπρω γεωργίας» σε 3 τόμους, «Τα προϊόντα των δρυών», «Πτηνοτροφία», τα «Γεωργικά προϊόντα», πολλές μελέτες και διατριβές και το «Report on the Agriculture of Cyprus». 

Είχε δημιουργήσει μια σημαντική προσωπική βιβλιοθήκη, την οποία δώρισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ο Π. Γεννάδιος ήταν μέλος της Γαλλικής "Societe Entomologique de France" και κατά τη διάρκεια της ζωής του μελέτησε 6 νέα είδη εντόμων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία (1881,1883, 1895)

 

Βιβλιογραφία

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 312

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 546