ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1844 - 1932)

Ήταν γιος του δάσκαλου του Γένους Γεωργίου Γενναδίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά έζησε ένα σημαντικό μέρος της ζωής του στην Αγγλία. Στο Λονδίνο εργάστηκε για κάποιο διάστημα στον εμπορικό οίκο των Αδελφών Ράλλη. Εντούτοις, ο μισελληνισμός που υπήρχε στην Αγγλία τον οδήγησε στην έκδοση του έργου «Σημειώσεις περί προσφάτων ληστρικών φόνων εν Ελλάδι» το 1870, το οποίο είχε ως συνέπεια την απομάκρυνσή του από τον οίκο. Ύστερα από συστάσεις του τότε πρεσβευτή της Αμερικής Τάκερμαν, διορίσθηκε ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Ακολούθως, υπήρξε διπλωμάτης στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Με την έναρξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, κατήρτισε «Εθνολογικόν Χάρτην της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και Ελλάδος» με εισαγωγικές παρατηρήσεις για την διασπορά των φυλών στην Ιλλυρική χερσόνησο και με στατιστικούς πίνακες. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην πρόσκληση της Ελλάδας στο Συνέδριο του Βερολίνου. Εδώ ήταν βοηθητικό μέλος της αποστολής υπό τον Θ. Δηλιγιάννη και προσπάθησε σε συνεργασία με τους φιλέλληνες πολιτευτές του αγγλικού κόμματος των φιλελευθέρων, προκειμένου να συσταθεί η Ελληνική Επιτροπεία (Greek Committee) του Λονδίνου. Το 1888 ήταν πληρεξούσιος υπουργός στην Ουάσιγκτον και κατόρθωσε την ατελή εισαγωγή της σταφίδας στην Αμερική. Επιστρέφοντας στο Λονδίνο πέτυχε την ελάττωση του εισαγωγικού δασμού στην Αγγλία. Εκεί του επιφυλάχθηκαν εξαιρετικές τιμές από τη βασίλισσα Βικτωρία που τον φιλοξένησε στην έπαυλη Ουίνδσορ.

Έγινε μέλος της Βασιλικής Εταιρείας της Φιλολογίας, της Society of Dilettanti (ο πρώτος μη Άγγλος που έγινε μέλος) και κηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ τριών Αγγλικών Πανεπιστημίων. Μεταξύ των έργων του τα πιο αξιόλογα είναι:

Αι των αλλοδαπών γνώμαι περί της καθ’ ημάς γλώσσης, 1902

Κρίσεις και σκέψεις περί των επιστολών του αοιδίμου Κοραή, Τεργέστη, Εκδ. Τυπογραφείον του Αυστριακού Λόϋδ, 1903

Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον Φιλέλληνα Στρατηγόν Σιρ Ριχάρδον Τσουρτς, λεχθείς εν τω Α' Νεκροταφείω των Αθηνών τη 15 Μαρτίου 1873, Αθήνα, Εκδ. Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1873

Λόγος Πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τω Γενναδίω τω εις μνήμην αείδιον του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Γεωργίου του Γενναδίου ανιδρυθέντι και εγκαινιασθέντι εν Αθήναις τη 23η Απριλίου 1926, Παρίσι, Εκδ. De Vaugirard, 1926

Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440-1837 : Ιστορική και αρχαιολογική πραγματεία. Αθήνα, Εκδ. Εστία, 1930

Τέλος, μετέφρασε στα αγγλικά το μυθιστόρημα «Λουκής Λάρας» του Δ. Βικέλα.

Κατόρθωσε να δημιουργήσει μια πολύτιμη βιβλιοθήκη που αποτελούνταν από πολυάριθμα αρχέτυπα, παλαίτυπα, σπάνιες εκδόσεις και ιστορικά φυλλάδια. Το 1926 δώρισε τη συλλογή του, η οποία περιελάμβανε περισσότερους από 30.000 τόμους, στην Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας.

Βιβλιογραφία

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 311

Μαυρικίου Φωτεινή Ν., Ημέρα μνήμης Ιωάννου Γ. Γενναδίου : τέσσερις ομιλίες 1996-2000, Αθήνα, Εκδ. Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 2001

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 546

Τρίχα Λύντια, Πολιτική και διακυβέρνηση : Χαρίλαος Τρικούπης - Ιωάννης Γεννάδιος : αλληλογραφία 1863 - 1894, Αθήνα, Εκδ. Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Aρχείου, 1991