ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γεννήθηκε στο Καπέσοβο Ζαγορίου. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποίησε και τη διδακτορική του διατριβή με θέμα ‘’Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα’’.

Σήμερα κατέχει τη βαθμίδα του Καθηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας’’.

Η πλούσια επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διοργάνωση πολλών συνεδρίων ή τη συμμετοχή του σε άλλα με τις ιδιότητες του εισηγητή ή κριτή. Επιπλέον, αριθμεί πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και την εποπτεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ενώ είναι διδάσκων (Μέλος ΣΕΠ) στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ενότητα Ελληνική Ιστορία [ΕΛΠ 11].

Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος της Επιτροπής Ερευνών ως εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής του Διατομεακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Νεώτερη και σύγχρονη ελληνική κοινωνία Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός.

Γνωρίζει γαλλικά και ιταλικά. Είναι μέλος του επιστημονικού φορέα  «Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή».

Ανάμεσα στην πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

- Οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες στο βιλαέτι των Ιωαννίνων (τέλη 19ου – αρχές 20ου αι.), Ιωάννινα 1984

- Η Μαθητεία στα Επαγγέλματα, εκδ. Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1986

- Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αι., εκδ. Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1988

- Ο εκσυγχρονισμός του έλληνα πραγματευτή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (τέλη 18ου – αρχές 19ου αι.). Ένα μαθηματάριο εμπορίου του Αθανασίου Ψαλίδα, εκδ. Τολίδη, Αθήνα 1990

- Ένα αγνοημένο χειρόγραφο χριστιανικής αστρονομίας, Παράρτημα Δωδώνης, Ιωάννινα 1994

- Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο. Ζαγόρι (μέσα 18ου – αρχές 20ού), εκδ. Ριζαρείου Ιδρύματος, Ιωάννινα 1995

- Το Πρωτόλειο του Αθανασίου Ψαλίδα: Νηφάλιος και Φιλόϋπνος, εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1995

- Αρχείο του Ποντιακού και Μικρασιατικού Πολιτισμού, Ανατολή Ιωαννίνων 2001