ΒΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1896 - )

Γεννήθηκε στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου, όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή και διορίστηκε δάσκαλος στην επαρχία Κόνιτσας. Στη συνέχεια μπήκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και έφτασε μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Έχοντας κλίση προς τα γράμματα σπούδασε και πήρε το πτυχίο της Νομικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε Διευθυντής πολλών υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας καθώς και μέλος διάφορων σωματείων Ηπειρωτών.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1940-41 διακρίθηκε ως λοχαγός διοικητής του 8ου Αποσπάσματος Επιμελητείας. Με ενέργειές του μεταφέρθηκαν εφόδια και πυρομαχικά στον ελληνικό στρατό στην Πίνδο. Έδειξε ηρωισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και συμμετείχε στην προέλαση του Ελληνικού Στρατού στο Αργυρόκαστρο. Μάλιστα, έλαβε για τη δράση του αυτή τιμητικές διακρίσεις και επαίνους.

Υπήρξε μέλος της Πανηπειρωτικής Αδελφότητας, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ζαγορισίων Αθηνών και μέλος της Ηπειρωτικής Εταιρείας. Επισκεπτόταν το Τσεπέλοβο κάθε καλοκαίρι κι έγραψε την «Ιστορία του Τσεπελόβου», η οποία έμεινε ανέκδοτη.

Δημοσίευσε μελέτες για τον ορυκτό πλούτο και τα πετρέλαια της Ηπείρου, την εκμετάλλευση των δασών της Ηπειρωτικής Πίνδου, πονήματα με ιστορικό περιεχόμενο σε εφημερίδες και περιοδικά, όπως η εργασία του με τίτλο «Ζαγόρι», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Η Δωδώνη», τομ. Α’, 1959-1960, 305-320.

Έχει δημοσιεύσει τα :

Η οικονομία της ΗπείρουΗπειρωτική Εστία  1, 6 (1952), 605-609

Ο δασικός πλούτος της ΗπείρουΗπειρωτική Εστία 1, 7 (1952), 740-742

Βιβλιογραφία

Βαγγελής Κωνσταντίνος, Επιφανείς Τσεπελοβίτες, Αχιλλέας Ν. Βάντζιος (1872 – 1960) – Γεώργιος Αχ. Βάντζιος (1896 – 1982), Εν Τσεπελόβω, 7 (2011) 2 - 5

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 308