ΒΑΖΙΑΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΧΡ.

Η Πετρούλα Βαζιάκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα. Η καταγωγή της είναι από τον Ανθρακίτη ένα χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου Ιωαννίνων. Αν και μεγάλωσε στα Ιωάννινα, με το χωριό της τη συνδέουν πολλές αναμνήσεις, από την εποχή των παιδικών της χρόνων έως και σήμερα και μια άσβεστη αγάπη γι’ αυτό. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διπλωματούχος μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή με ειδίκευση στην Ιστορία.

Το άρθρο της με τίτλο «Τα στερεότυπα για το ρόλο της γυναίκας όπως αυτός προβάλεται από τα κλασσικά παραμύθια» έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική επετηρίδα διδασκαλείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έχει εκδώσει το βιβλίο «Ο Ανθρακίτης Ζαγορίου και το Δημοτικό Τραγούδι».

Βιβλιογραφία

Βαζιάκα Πετρούλα Χρ., Ο Ανθρακίτης Ζαγορίου και το Δημοτικό Τραγούδι, Ιωάννινα 2006