Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ελαφότοπος

Ο ναός βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Ελαφότοπου. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν μοναστήρι, ωστόσο σήμερα δεν σώζονται άλλα οικοδομήματα. Το καθολικό είναι σταυρεπίστεγος ναός και στη δυτική του πλευρά έχει προστεθεί νάρθηκας στεγασμένος χαμηλότερα με τρίκλινη στέγη. Ο ναός χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 17ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες είναι έργο του Λινοτοπίτη ζωγράφου Μιχαήλ. Από τον αρχικό διάκοσμο φθορές υπάρχουν στο βόρειο και νότιο τοίχο καθώς επίσης και στις κατώτερες ζώνες του Ιερού. Εικονογραφικές και επιγραφικές μελέτες του μνημείου από τον κ. Ι. Χουλιαρά, στην διδακτορική του διατριβή, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως ναού και του νάρθηκα ιστορήθηκαν στα 1616. Μεταγενέστερες είναι οι τοιχογραφίες του νότιου τυμπάνου της εγκάρσιας καμάρας, οι οποίες χρονολογούνται στα 1645/46 και είναι έργο του Κωνσταντίνου, γιου του Μιχαήλ.  

Εκτύπωση