Μονή Βισσοκού

 

Μονή Κοίμησης Θεοτόκου Βισσοκού ή Βισσικού

Η μονή Κοίμησης Θεοτόκου βρίσκεται απέναντι από το χωριό Καλούτα ή Καλωτά. Ο φρουριακός χαρακτήρας του περιβόλου της μονής είναι και σήμερα ευδιάκριτος. Από το μοναστηριακό συγκρότημα σώζονται ορισμένα κελιά, βοηθητικοί χώροι και το καθολικό. Στην υπέρθυρη επιγραφή του ναού αναφέρεται ότι ο ναός χτίστηκε το 1787 και τοιχογραφήθηκε το 1818. Στην επιγραφή επίσης σημειώνεται ότι ο παλαιότερος ναός που υπήρχε στην ίδια θέση χτίστηκε το 1114 από τον «ηγεμόνα Μιχαήλ». Ο πλούσιος τοιχογραφικός διάκοσμος του κυρίως ναού και του εξωνάρθηκα είναι έργο των Καπεσοβιτών Αναστασίου Αναγνώστου του Οικονόμου και του Γεωργίου Τσεπελοβίτου. Στις τοιχογραφίες είναι εμφανής η εικονογραφική και τεχνοτροπική παράδοση των Καπεσοβιτών ζωγράφων. Ωστόσο η απόδοση των μορφών είναι σαφώς πιο σχηματοποιημένη και αφαιρετική σε σχέση με τα προηγούμενα έργα της ίδιας ομάδας ζωγράφων, στοιχείο το οποίο σχετίζεται με τις νέες αισθητικές προτιμήσεις των αρχών του 19ου αιώνα. Ενδιαφέρουσα είναι η κτητορική παράσταση στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού, όπου απεικονίζονται ο δωρητής Χρήστος Κώνσταv και η κόρη του.

Η επίσκεψη της μονής από τη διαδρομή Ασπράγγελοι, Ελάτη, Δίκορφο, Μανασσή, Καλωτά είναι μία εξαιρετική διαδρομή στην Ανατολική πλευρά του Μιτσικελίου.

Εκτύπωση