Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Σκαμνέλι

 

Ο ναός είναι χτισμένος σε ένα μικρό πλάτωμα στο νότιο άκρο του οικισμού. Μέχρι το 1797 αποτέλεσε τον ενοριακό ναό της κοινότητας. Είναι μονόχωρος σταυρεπίστεγος ναός με νάρθηκα. Η ανέγερση του ναού έγινε στα 1750, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στον δυτικό τοίχο. Ωστόσο δύο δεσποτικές εικόνες του τέμπλου είναι έργο του Καπεσοβίτη ζωγράφου Αθανασίου και χρονολογούνται στα 1708, στοιχείο το οποίο υποδεικνύει την ύπαρξη παλαιότερου ναού. Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες στις οποίες διακρίνονται δυο φάσεις. Το τέμπλο φέρει αξιόλογο γραπτό και γλυπτό διάκοσμο, και αποτελεί ένα από τα εξαιρετικά δείγματα ξυλόγλυπτων τέμπλων του 18ου αιώνα.

 

Εκτύπωση