Φραγκάδες - Οικία Ρούση (σήμερα Στέφανου Φανίκα)

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται μόνιμα.
Φραγκάδες
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Καλή. Σε κάποια σημεία παρατηρούνται αποκολλήσεις του σοβά.
Περιγραφή διακόσμου

Διάκοσμος με ροκοκό και νεοκλασικά στοιχεία. Διατάσσεται σε οριζόντιες ζώνες. Στην ανώτερη ζώνη αναπτύσσονται άνθινα μοτίβα, τα οποία διακόπτονται από κυκλικά πλαίσια, που περιβάλλουν οικιστικά συγκροτήματα σε εξοχικά τοπία. Στο τύμπανο τοξωτού υπέρθυρου αβαθούς τραπεζοειδούς κόγχης παριστάνεται εξοχικό τοπίο με σπίτια. Στο εσωράχιο του τοξωτού υπέρθυρου έχει ζωγραφιστεί ανοιχτή αυλαία με κορδόνια. Η τραπεζοειδής κόγχη διαμορφώνεται στην ξύλινη μεσάντρα. Η κύρια επιφάνεια των τοίχων καλύπτεται με ορθογώνια ζωγραφιστά πλαίσια, στα οποία έχουν ζωγραφιστεί ανθοδοχεία με άνθη. Κυριαρχεί η ώχρα.

Επιγραφές

Σε ζωγραφιστό ανοιχτό ειλητάριο πάνω από το τοξωτό υπέρθυρο: «1866: Νοεμβρίου / δια χειρός Κ = Ι (ή Σ) = …ίτις».

Παρατηρήσεις

Ο Ρούσης ήταν ταξιδεμένος στη Ρουμανία.

Τόσο ο σημερινός ιδιοκτήτης όσο και η σύζυγός του θα προτιμούσαν να βάψουν τους τοίχους του οντά και να τον διαμορφώσουν σε σύγχρονο δωμάτιο διαμονής. Άλλωστε, όπως είπαν, τόσα χρόνια τις βαρέθηκαν τις ζωγραφιές. Τα παιδιά τους, ωστόσο, διαφωνούν μαζί τους και δεν επιτρέπουν στους γονείς τους να καταστρέψουν τις τοιχογραφίες. Σήμερα ο οντάς χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Στέφανος Φανίκας. Επάγγελμα: οικοδόμος - μαραγκός. Τόπος μόνιμης διαμονής: Φραγκάδες.
Εικόνες
oikia-rousi-ontas-1oikia-rousi-ontas-2oikia-rousi-ontas-3oikia-rousi-ontas-4

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009