Φραγκάδες - Οικία Λεοντίδη

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Φραγκάδες
Διακοσμημένοι χώροι

Καλοκαιρινός οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος. Σους τοίχους διατάσσονται ζωγραφιστοί κίονες, οι οποίοι φέρουν επάνω στο κιονόκρανο βάζα με άνθη και φυτά.

Επιγραφές

Πριν χρόνια στον τοίχο επάνω από το τζάκι του μαντζάτου υπήρχε γραμμένη η χρονολογία: «1910».

Παρατηρήσεις

Η οικία ανήκε αρχικά στον πρακτικό ιατρό και ελληνοδιδάσκαλο Αριστοτέλη Αδαμίδη και στη συνέχεια πέρασε στην κατοχή του Βασιλείου Λεοντίδη (1854-1963), τον οποίο ο Αδαμίδης πήρε ως ψυχοπαίδι. Ο Λεοντίδης ήταν επιστάτης σε κτήματα στη Ρουμανία. Παλαιότερα ήταν διακοσμημένο και το μαντζάτο, αλλά οι τοίχοι του σοβατίστηκαν εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, στις διακοσμήσεις εργάστηκαν ζωγράφοι «Κονιτσιώτες». Στους τοίχους του οντά είναι αναρτημένα κάδρα με αναπαραγωγές που απεικονίζουν σκηνές κυνηγιού, τα οποία είχε φέρει από τη Ρουμανία ο Βασίλειος Λεοντίδης.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Βασίλης Λεοντίδης, σημερινός ιδιοκτήτης και εγγονός του συνονόματου παππού του. Επάγγελμα: τραπεζικός. Τόπος μόνιμης διαμονής: Θεσσαλονίκη.
Εικόνες
oikia-leontidi

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009