Τσεπέλοβο - Οικία Παπάζογλου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Τσεπέλοβο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: Οι τοίχοι στο εσωτερικό μιας μεσάντρας.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Αρκετά καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Εικονίζονται δύο λιοντάρια που κρατούν στέμμα, ένας δικέφαλος αετός, ένας καβαλάρης που φέρει στη μέση ξίφος, καθώς και ένας κυνηγός που πυροβολεί με μακρύκανο τουφέκι, ενώ ένα πουλί, ίσως το θήραμα, είναι εντελώς έξω από το πεδίο βολής.

Επιγραφές

Λίθινη εντοιχισμένη επιγραφή στον εξωτερικό τοίχο: «1887 ΙΟΥΛΙΟΥ: 10: ΤΕΚΤΩΝ: Ζ·Κ·Κ·~·».

Παρατηρήσεις

Η εντυπωσιακή για το μέγεθος οικία έλαβε τις σημερινές της διαστάσεις το 1887, όταν ανακαινίσθηκε η προϋπάρχουσα οικία. Η χρονολογία της επιγραφής αφορά την ανακαίνιση. Τμήματα της παλαιάς οικίας ενσωματώθηκαν στη νέα. Γραπτός διάκοσμος σώζεται μόνο στους δύο κάθετους τοίχους στο εσωτερικό μιας μεσάντρας.

Η πρωτότυπη θέση της διακόσμησης φαίνεται πως προέκυψε όταν οι δύο κάθετοι, μεταξύ τους, τοίχοι, καλύφθηκαν, αργότερα, από την προσθήκη της ξύλινης μεσάντρας. Είναι άγνωστο εάν ο ζωγραφικός διάκοσμος προϋπήρχε της ανακαίνισης. Εάν η μεσάντρα κατασκευάστηκε τη χρονιά της ανακαίνισης της οικίας, τότε ο διάκοσμος πρέπει να προϋπήρχε. Προσπάθεια απόδοσης προοπτικής στο πόδι του καβαλάρη καθώς και οι ενδυμασίες των δύο ανδρών προδίδουν ότι ο λαϊκός τεχνίτης χρησιμοποίησε δυτικά πρότυπα.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Γεωργία Παπάζογλου. Επάγγελμα: συνταξιούχος δασκάλα. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-papazoglou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009