Τσεπέλοβο - Οικία Κέντρου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Τσεπέλοβο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος με κίονες και ανθοδέσμες.

Επιγραφές

Ανάγλυφη χρονολογία σε πέτρα του εξωτερικού τοίχου: «1857».

Παρατηρήσεις

Ο παππούς του ιδιοκτήτη, στον οποίο πρέπει να οφείλονται οι διακοσμήσεις, ταξίδευε στις αρχές του 20ού αιώνα στην Αμερική. Παλαιότερα υπήρχε και δεύτερο δωμάτιο με ζωγραφικό διάκοσμο. Σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, ο ζωγράφος ή οι ζωγράφοι ήταν από τους Χιονιάδες.

Πρόκειται για ελαιογραφίες πιθανότατα των αρχών του 20ού αιώνα ή των τελευταίων χρόνων του 19ου.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Νίκος Κέντρος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-kentrou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009