Πάπιγκο Μικρό - Οικία Αναγνωστόπουλου (σήμερα Σκούρτη)

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Πάπιγκο Μικρό
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Η ζωγραφική επιφάνεια είναι επικαλυμμένη με ασβέστη. Ωστόσο, λόγω απολέπισής του, έχει αποκαλυφθεί μεγάλο μέρος των μοτίβων.
Περιγραφή διακόσμου

Πρόκειται για τρεις ορθογώνιες παραστάσεις. Η πρώτη παριστάνει κρεμασμένο ανάποδα λαγό, με το αίμα του να στάζει σε δοχείο, η δεύτερη ανθοδοχείο με λουλούδια και η τρίτη ένα τρένο σε ορεινό τοπίο με οικισμούς.

Παρατηρήσεις

Η οικία ανήκε στην οικογένεια Αναγνωστόπουλου. Από αυτή την οικογένεια καταγόταν ο φιλόλογος Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος, ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής του Ινστιτούτου Perkins στην Αμερική. Οι διακοσμήσεις έγιναν όταν η οικία ανήκε στην οικογένεια Αναγνωστόπουλου.

Εικόνες
oikia-anagnostopoulou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009