Κήποι - Οικία Ελένης Οικονόμου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Κήποι
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: ένα δωμάτιο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος: ζωγραφιστοί κίονες υπαινίσσονται ότι υποβαστάζουν την οροφή.

Επιγραφές

Ανάγλυφη εντοιχισμένη επιγραφή αριστερά της αυλόπορτας του οβορού: «1862 / ΙΟΥΛΙΟΥ / 10 ..».

Παρατηρήσεις

Πανομοιότυπος διάκοσμος υπάρχει στο Τσεπέλοβο, σε μαντζάτο του ισογείου της οικίας Ράδου, καθώς και σε δωμάτιο της οικίας Κέντρου στο ίδιο χωριό.

Εικόνες
oikia-elenis-oikonomou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009