Καπέσοβο - Οικία Παπαγεωργίου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Καπέσοβο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: κρεβάτα.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Στο ανώτερο τμήμα των τοίχων αναπτύσσονται ζωγραφιστά ορθογώνια διάχωρα, που περιέχουν φανταστικά ζώα. Οι διακοσμήσεις έχουν αποδοθεί με γραμμική αντίληψη.

Παρατηρήσεις

Η οικία ανήκε στην οικογένεια Πετσέλη. Αργότερα, αλλά πριν το 1900, περιήλθε, έπειτα από αγορά, στην οικογένεια Παπαγεωργίου. Η οικογένεια Παπαγεωργίου έλκει την καταγωγή της από το χωριό Κήποι. Οι τοιχογραφίες ήταν καλυμμένες με ασβεστωμένο στρώμα πηλού. Αποκαλύφτηκαν τυχαία έπειτα από εργασίες επισκευών του Θουκυδίδη Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη Παπαγεωργίου, η κρεβάτα στο παρελθόν έφερε κιπέγκια.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Θουκυδίδης Παπαγεωργίου. Επάγγελμα: φιλόλογος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-papageorgiou-krevata

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009