Αρίστη - Οικία Σταμάτη (καταχωρισμένη και ως οικία Θεολόγη)

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Αρίστη
Διακοσμημένοι χώροι

Ισόγειο: μαντζάτο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Ο διάκοσμος αναπτύσσεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Στις δύο επάνω ζώνες περιλαμβάνονται μπουκέτα με άνθη μέσα σε ορθογώνια πλαίσια. Στην κάτω ζώνη αναπτύσσονται ρομβοειδείς σχηματισμοί. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι η ώχρα και το μπλε κοβαλτίου.

Επιγραφές

Ζωγραφιστή, πάνω από τη μεσάντρα: «επεσκευάσθη και εχρωματίσθη το δόμα τόδε / δια χειρός Γεωργίου Νικολάου Χιονιαδίτου και δαπά / νης του κυρίου Νικολάου του και δεσπότου όλου / του οίκου. / Τη 15 Ιουλίου του 186 τρία.»

Παρατηρήσεις

Όλα τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από το φωτογραφικό αρχείο της 6ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων (φωτογραφίες Ιωάννη Λιούγκου).

Εικόνες
oikia-stamati-1oikia-stamati-2oikia-stamati-mantzato-3oikia-stamati-mantzato-4

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009