Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο (Νεγάδες)

 

 

 
Βρίσκεται νοτιοδυτικά των Νεγάδων στην περιοχή της Μεγάλης Στερνίτσας. Γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο ρέμα, λίγα μέτρα πριν αυτό ενωθεί με το Μπαγιώτικο ρέμα. Ονομάζεται έτσι, επειδή κατά την παράδοση στο σημείο εκείνο δίδαξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις από Κήπους προς τα Ριζιανά.
Είναι μονότοξο με χαμηλούς αρκάδες, αραιά τοποθετημένους. Το γεφύρι έχει υποβαθμιστεί πολύ αισθητικά, αφενός εξ' αιτίας του αυτοκινητόδρομου που φτιάχτηκε σε απόσταση μόλις 3 μέτρων από την κατάντη πλευρά του, αφετέρου από τον τσιμεντένιο υδραύλακα που ακουμπάει πάνω στην ανάντη πλευρά του, δίνοντας την εντύπωση πως το γεφύρι πνίγεται ανάμεσα στις δύο σύγχρονες κατασκευές και το κάνουν να φαίνεται πολύ μικρότερο από ότι πραγματικά είναι.
Το συναντάμε σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τους Κήπους προς Φραγγάδες, στα αριστερά του δρόμου.
 
 
Συντεταγμένες:  Ν 39.84524   Ε 20.81285  /  39°50'42.9"N   20°48'46.3"E 
  Εκτύπωση
 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml