Πέτρινο γεφύρι της Λεύκης

 

 

 
Το μονότοξο αυτό γεφύρι βρίσκεται μέσα στο χωριό του Ανθρακίτη, εκατό μέτρα πάνω από την κεντρική πλατεία. Παραμένει λειτουργικό μέχρι σήμερα αφού γεφυρώνει το κεντρικό ρέμα που διασχίζει το χωριό. Το οδόστρωμά του έχει διαπλατυνθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει επιστρωθεί με σχιστόπλακες. Διαθέτει προστατευτικά σιδερένια κιγκλιδώματα που αντικατέστησαν παλαιότερα ξύλινα.
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.765538 Ε 20.8658079 / 39°45'55.9"N 20°51'56.9"E

Εκτύπωση
 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml