Πέτρινο γεφύρι Λακοτσιολού

 

 

 
Το γεφύρι του Λακοτσιολού βρίσκεται βόρεια του χωριού Μανασσή στην θέση «Σκάλα» και γεφυρώνει το ρέμα του Τσιόλου. Όπως και το κοντινό γεφύρι της Κασίμινας, εξυπηρετούσε την μετακίνηση των κατοίκων προς τα Ριζιανά καθώς και προς την περιοχή των Κήπων και των Νεγάδων.
Είναι μονότοξο και το λιθόστρωτο οδόστρωμα του έχει αραιά τοποθετημένους, διακοσμητικούς αρκάδες.
Το γεφύρι συντηρήθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ηπείρου το 2005 και την ίδια χρονιά κηρύχτηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/492/18/18-1-2005 - ΦΕΚ 148/Β/7-2-2005).
Για την προσέγγισή του ακολουθούμε χωματόδρομο που ξεκινάει 300 μετρά μετά την πλατεία του χωριού προς Δίκορφο όπως δείχνει η ενημερωτική πινακίδα. Ο δρόμος κατηφορίζει και, σε 2,5 χιλιόμετρα, αφού περάσουμε ένα μικρό ρέμα, στρίβουμε αριστερά σε μια διασταύρωση. Συναντάμε το γεφύρι σε 100 μέτρα, στο τέλος του δρόμου. 
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.799900 Ε 20.82784 / 39°47'59.6"N  20°49'40.2"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml