Πέτρινο γεφύρι Λακοτσιολού - 07

Πέτρινο γεφύρι Λακοτσιολού - 07