Πέτρινο γεφύρι Κουίτσας

 

 

 
Το μονότοξο αυτό γεφυράκι βρίσκεται στο Βρυσοχώρι, στην θέση «Κουίτσα» και γεφυρώνει το ρέμα που διασχίζει το χωριό. Η καμάρα του αποτελείται από δύο σειρές τόξων με μεταλλικές αγκυρώσεις. Το λιθόστρωτο οδόστρωμά του διαθέτει  διακοσμητικούς αρκάδες, αραιά τοποθετημένους.
Το συναντάμε στην είσοδο του χωριού, κάτω από την τελευταία στροφή του κεντρικού δρόμου.
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.9972816 Ε 20.8874299 / 39°59'50.2"N 20°53'14.8"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml