Πέτρινο γεφύρι Κουίτσας - 03

Πέτρινο γεφύρι Κουίτσας - 03