Πέτρινο γεφύρι Πάτι - 04

Πέτρινο γεφύρι Πάτι - 04