Λαϊστινά Νέα, τ. 28

Λαϊστινά Νέα, τ. 28

Αρ. φύλλου 28
Νέα και Ανακοινώσεις (σελ: 4)
Τοπωνύμια, Μελοποίηση ποιήματος Λάϊστα (σελ: 6)
Δημοτικά Άσματα (σελ: 9)
Η αλεπού και ο παπάς με τις λειτουργιές. Παραμύθια από το Καπέσοβο (σελ: 11)
Δημοτικά Άσματα (σελ: 12)
Η Λάϊστα Ζαγορίου (σελ: 13)
Συνέχεια της σελίδας 13 (σελ: 15)
Τα παιδιά των πεύκων (σελ: 16)
Ζαγορισίων Βίος, Μια μνημειώδης έκδοση του Ριζάρειου Ιδρύματος (σελ: 18 & 19)
Ελεύθερο βήμα. Πόνοι και καημοί (σελ: 20 έως 25)
Το δημοτικό μας τραγούδι. Η λυτρωτική αξία του μοιρολογιού (σελ: 26 & 27)
Της Λάϊστας το γεφύρι. Μουσική Παράδοση (σελ: 30 & 31)