Πέτρινο γεφύρι Αγίας Τριάδας - 07

Πέτρινο γεφύρι Αγίας Τριάδας - 07