Πέτρινο γεφύρι Ματσόπουλου - 05

Πέτρινο γεφύρι Ματσόπουλου - 05