Πέτρινο γεφύρι Ματσόπουλου - 03

Πέτρινο γεφύρι Ματσόπουλου - 03