Πέτρινο γεφύρι στη Φτέρη - 04

Πέτρινο γεφύρι στη Φτέρη - 04