Το Ζαγόρι μας, τ. 029-030, 1980

Το Ζαγόρι μας, τ. 029-030, 1980

Αρ. Φύλλου 29-30, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1980
- Το πνευματικό μέγεθος του Ζαγορίου [Συντακτική επιτροπή]
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
- Έκθεσις Βιβλίου, Χλωρίδας, Φωτογραφίας σους Ασπραγγέλους [χ.σ.]
- Το αντάμωμα των Σαρακατσάνων [χ.σ.]
- Γάμος στην Αρίστη με τα Ζαγορίσια έθιμα [Χαρ. Πέτσκος]
- Το παληό Μανοδένδρι ξαναζωντανεύει [χ.σ.]
- Ανοικτό Σχολείο Κέντρου Ερευνών Ζαγορίου [χ.σ.]
- Νέα βιβλία [χ.σ.]
- Το πνευματικό Ζαγόρι [Ι. Ν. Νικολαΐδης]
- Νέα των Ασπραγγέλων [χ.σ.]
- Το τυπογραφείο «Δωδώνη » στα Γιάννινα και Αναστάσιος Σακελλαρίου από το Βραδέτο [Κώστας Λαζαρίδης]
- Η οικοτεχνία [Φρ. Ιωαννίδου]
- Νέα από το Μεσοβούνι [Χαρ. Πέτσκος]
- Πανηγύρι στο Καπέσοβο [Φιλομήλα Τόλογλου]
- Κάτω-Σουδενιώτικα νέα [Χρυσ. Σουσιόπουλος]
- Η γιορτή της Μεγαλόχαρης στο Ηλιοχώρι [Στέφανος Πελεκούδας]
- Νέα απ τον Ελαφότοπο [χ.σ.]
- Νέα απ τη Λεπτοκαρυά [χ.σ.]
- Νέα απ τη Βοβούσα [χ.σ.]
- Το βήμα των αναγνωστών
- Κοινωνικά
Φωτογραφίες:
- Το αρχοντικό Μάνθου Πανταζή στις αρχές του αιώνα μας, στο Το παληό Μανοδένδρι ξαναζωντανεύει , σελ 3
- Τα παιδιά μαθαίνουν σχέδιο, στο Ανοικτό Σχολείο Κέντρου Ερευνών Ζαγορίου , σελ 3
- Εξώφυλλο από τα πρώτα βιβλία που τυπώθηκαν στο τυπογραφείο «Δωδώνη», στο Το τυπογραφείο «Δωδώνη » στα Γιάννινα και Αναστάσιος Σακελλαρίου από το Βραδέτο , σελ 5