Μονή Αγίας Τριάδας, Βρυσοχώρι

Μονή Αγίας Τριάδας, Βρυσοχώρι

Φωτογραφία: Σιούλης Τριαντάφυλλος