Πέτρινο γεφύρι (δεύτερο) στη Σκάλα Βραδέτου - 02

Πέτρινο γεφύρι (δεύτερο) στη Σκάλα Βραδέτου  - 02