Πέτρινο γεφύρι (δεύτερο) στη Σκάλα Βραδέτου - 01

Πέτρινο γεφύρι (δεύτερο) στη Σκάλα Βραδέτου - 01