Πέτρινο γεφύρι (πρώτο) στη Σκάλα Βραδέτου - 05

Πέτρινο γεφύρι (πρώτο) στη Σκάλα Βραδέτου  - 05